CESTOVNÍ SMLOUVA - přihláška na zájezd pořádaný cestovní kanceláří PLANETA
Vyplňte hůlkovým písmem a podepsané zašlete poštou nebo faxem.
Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou přihlášku s dalšími pokyny.
Zájezd/číslo:Termín:Hotel/Lodˇ:
PříjmeníJménoČíslo pasu:
ObecUlice,čísloPSČ:
Tel. domů:Tel. do práce:FAX:
Mobilní tel.: e-mail:
Adresa pro korespondenci (pokud je jiná):
PříjmeníJménoČíslo pasu:
PříjmeníJménoČíslo pasu:
PříjmeníJménoČíslo pasu:
PříjmeníJménoČíslo pasu:
PříjmeníJménoČíslo pasu:
 
za osobu
Počet
celkem
Základní cena zájezdu - název hotelu / lodi:   
Základní cena zájezdu - název hotelu / lodi:   
1. dítě do 2 / 6 / 12 let (datum narozeni: . . . . . . . . . . .)   
2. dítě do 2 / 6 / 12 let (datum narozeni: . . . . . . . . . . .)   
Příplatek za večeře (polopenze - HB) nebo All Inclusive:   
Sleva ze základní ceny a příplatků   
Letištní taxy, povinné bezpečnostní připojištění, palivový příplatek    
Potápěčský balíček:   
Přeprava kola/windsurfingu/potáp. výzbroje, doprava na letiště   
Celková cena k úhradě   
Záloha uhrazená dne . . . . . . . . , ve výši:  
Doplatek uhradit do . . . . . . . . (30 dní před odjezdem)  ve výši:   
Předběžně mám zájem o fakultativní výlety:
Souhlasím s obsahem této cestovní smlouvy a s všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu CK PLANETA, které jsou součástí této smlouvy.
Datum a podpis účastníka:Datum a podpis CK PLANETA

zast. Dr. Petrem Paszkem

CK PLANETA , Daliborova 5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: 596 626 330, 602 718 501, FAX: 596 626 305
e-mail:  ostrava@ckplaneta.cz
KB Český Tešín, č.ú. 6542791/0100
IČO 10607544