Safari Potápění Itineráře Don Questo  Suakin  Súdán-Info
 
 Úvod
 Uskutečněné
 výpravy
 Destinace
 Súdán
 
 O nás
 Kontakt

Ostrov Suakin, město Suakin (Suwakin, Swakin)

Na korálovém ostrůvku, asi 50 km na jih od Port Sudanu, stojí již 3 000 let město a starobylý přístav Suakin. Částečně připomíná Benátky svým umístěním v laguně. Ostrov je spojen s pevninou asi stometrovým násypem.
Suakin je znám svou unikátní architekturou a okázalosti staveb z korálových bloků, jeho bohatství a krása však pocházela ze zisků z prodeje otroků. Nyní je to zchátralé, opuštěné město duchů. Chtělo by se plakat při pohledu na neutěšený stav historických budov.

Dějiny Suakin
Suakin byl požíván již faraónem Ramesem III v 10. stol.p.n.l. jako přístav. Největšího rozmachu dosáhl v 15. a 16. Století během největšího rozvoje obchodu s otroky. Tehdy byl nejvýznamnějším africkým přístavem Rudého moře. Otroci byli dopravovaní do Suakinu odkud je rozváželi po celé Otomanské říši. Byl to lukrativní obchod a během několika století město těžilo z tohoto obchodu a rozvíjelo svou okázalost.
V 17. století kdy došlo k částečnému přesměrování lodní dopravy kolem Afriky a přístav ztratil na významu. V 19. století s rostoucím vlivem Egypta v Nubii a Súdánu začal přístav opět ožívat, zvláště po otevření Suezského kanálu v roce 1869. Město bylo částečně bylo přestavěno v roce 1881 a v roce 1885 získalo i vlakové spojení s Chartúmem. V té době vzrostlo rovněž množství poutníků, kteří se přepravovali přes Rudé moře ze Suakinu do Džída a dále do Mekky.
Korálové útesy však znemožňovaly rozšíření a prohloubení přístavu a proto tu nemohly vplouvat veliké párníky, které se začaly stavět začátkem 19. století. To je důvod, proč byl v letech 1905 - 1909 vybudován přístav v Port Sudanu. Poté Suakin ztratil na významu a v roce 1930 bylo ostrovní město definitivně opuštěno a pozvolna začalo chátrat.

Dnešek
V dnešní době má ostrov více prázdných budov než obyvatel, bydlí zde jen několik rodin.

Geyf (El Kef), městečko na přilehlém pobřeží, obývá asi 20 000 obyvatel a žije si dál svým poklidným životem. V okolí se táhnou tropické savany, kde žijí Nomádi se svými stády ovcí a velbloudů. Pobřežní roviny se zvedají v horské pásmo dosahující až 1000 m. Tam se uchylovaly bohaté rodiny ze Suakinu v období nesnesitelných letních veder.
Suakin, Swakin

Súdán: Suwakin, Suakin
Přístav postupně zarůstal ...
Sudan: Suakin, Suwakin
... a domy začaly chátrat.Tržiště v El-Kef, Suakin
El-Kef, vesnička na pevnině

> více fotografií
CA PLANETA Tel.: 602 718 501, info@ckplaneta.cz