Safari Potápění Itineráře Don Questo  Suakin  Súdán-Info
 
 Úvod
 Uskutečněné
 výpravy
 Destinace
 Súdán
 
 O nás
 Kontakt

Súdán - obecné cestovní informace

Pro vstup do Súdánu je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) s platností nejméně šest měsíců. Pas nesmí obsahovat izraelská razítka ani víza.
Velvyslanectví Súdánské republiky ve Vídni vydává následující typy víz:
1. obchodní vízum - nutný je zvací dopis od súdánského obchodního partnera a potvrzení, že cestovní náklady uhradí společnost.
2. turistické vízum cena víza činí 36,- EUR. V spoučasnoti je údajně nutný zvací dopis, jinak vyřízení trvá asi 3 týdny (neověřeno).

Pozn.:
CK Planeta vyřizuje účastníkům prostřednictvím agentury v Sudanu "dočasné vízum", na základě kterého obdrží žadatel řádné vízum na letišti v Port Sudan (úhrada na lodi cca 65 USD). Agentura zajistí i potřebnou registraci a turistické poplatky.

V Súdánu je následně možné po přihlášení se na oddělení cizinecké policie Ministerstva vnitra získat prodloužení víza na potřebnou dobu. Cestovat do Súdánu bez platných víz v žádném případě nedoporučujeme.

Přihlašování osob:
Každý individuální návštěvník Súdánu se musí zaregistrovat v průběhu 7 dní na oddělení cizinecké policie MV Súdánu. V případě pobytu v hotelu plní ohlašovací povinnost ubytovací zařízení. Při pobytu v Súdánu delším než 3 měsíce je nutné si zajistit od orgánů cizinecké policie výstupní vízum.
Celní předpisy
Do Súdánu je přísně zakázán dovoz alkoholu, pornografie, zbraní, všech druhů drog a všech předmětů z Izraele. Turisté starší dvaceti let mohou do Súdánu bezcelně dovézt 200 cigaret či 50 doutníků či 225 g tabáku, rozumné množství parfému a eau de toilette pro osobní užití, dárky. Z dosavadní zkušenosti ZÚ upozorňuje, že je zakázán vývoz slonoviny, památek, tygřích kůží a podobných trofejí chráněných zvířat. Toto omezení se netýká suvenýrů zakoupených v obchodech.
Videokamery, fotoaparáty, počítače a další vybrané elektrické přístroje jsou propuštěny do vázaného celního oběhu, v některých případech je požadováno složení kauce, která je při odjezdu ze země vrácena.

Směna valut:
Institut povinné směny valut v Súdánu neexistuje. Místní devizové předpisy navíc umožňují směněné, ale nevyužité dínáry (v oběhu je možné stále narazit na zrušené libry, 1 dínár je 10 liber) směnit zpět na konvertibilní měnu. Před vstupem do Súdánu je nutné vyplnit celní deklaraci s uvedením částky valut, které návštěvník přiváží do země. Při odjezdu ze země je možné vyvézt pouze valuty do výše uvedené ve vstupní celní deklaraci.

Doprava:
Súdán není vzhledem ke stále pokračujícímu vojenskému konfliktu mezi severní a jižní částí země zatím příliš připraven na přijímání turistů. Turistické památky jsou přístupné pouze na základě zvláštního povolení, jehož vyřízení může trvat i několik dní. Cesty mají většinou nezpevněný povrch, v období dešťů (červen - září) je většina z nich zcela nesjízdná. V případě dopravy po Súdánu doporučujeme pronájem soukromého taxi (nejlépe terénní vůz). Cena za pronájem na 24 hodin s řidičem bez omezení počtu kilometrů je cca 30 USD.
Cestování do jednotlivých států Súdánu je možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává ministerstvo vnitra. Platnost povolení je 1 měsíc s možností prodloužení.
Zdravotnictví, hygiéna
Zdravotnický systém v Súdánu tvoří státní a soukromé nemocnice, jejichž úroveň nedosahuje evropského standardu. Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola. Praxe však prokázala vhodnost očkování návštěvníků proti žloutence typu A a B, tetanu a malárii.
V této souvislosti upozorňujeme, že je třeba klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. Pro evropského strávníka je zcela nevhodná konzumace ovoce a zeleniny, která nebyla dostatečným způsobem opláchnuta, dále jakýchkoliv pouličně prodávaných potravin a jídel a pití vody z veřejného vodovodního řadu.

Základní odlišností Súdánu od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání, zejména dívek, které by mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů a podobně. Dále KO připomíná absolutní nevhodnost pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některých, v Evropě běžných společenských projevů, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Súdán v současné době není zemí, která by byla nakloněna cestám individuálních turistů. Pokračující vojenská konfrontace mezi islámským "severem" a křesťansko-animistickým "jihem" zcela vylučuje podnikání cest do vzdálenějšího okolí od Chartúmu, zejména jižním směrem. Z bezpečnostního hlediska je považováno za přijatelné pouze nejbližší okolí hlavního města. Nedoporučuje se též fotografovat vojenské objekty, osoby v uniformách, nádraží, vládní budovy, železniční stanice apod. Pro fotografování vybraných historických památek si je třeba včas zajistit potřebné povolení.

Súdán

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Česká republika nemá v Súdánu zastupitelský úřad. Pro Súdán je akreditována ambasáda v Egyptě:
Embassy of the Czech Republic
4 Dokki Street
Giza 125 11, Cairo, Egypt
telefon: +20 2 3485531, 3485469,
3486550, 3485833,
konsuált 3315209, 3315252
fax: 00202/3485892
obchodní oddělení: 3608089
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Zastupitelský úřad Súdánu
v Rakousku:
A-1030 Vienna
Reisnerstrasse 29/5
tel.: 00431-7102343, 7102344
fax: +43 1 7102346
e-mail: sudan-embassy-vienna@aon.at
úřední hodiny: 9,00 - 16,00
konzulární oddělení: 9,00-11,00

Zastupitelský úřad Súdánu
ve Velké Británii:
Embassy of the Republic of Sudan
3 Cleveland Row
St James Street
London SW1A 1DD
tel.: 0171-8398080, fax: 8397560
úřední hodiny: 9.30-16.00

Povolení k cestám do jiných regionů než Chartúmu vydává:
Passport and Immigration Office Ministry of Interior
Khartoum (Chartúm).

Pomoc turistům v nouzi a informace: Ministry of Environment and Tourism
P.O. Box 300, Chartúm, Súdán
tel: (11) 471329, fax: (11) 471437

Nejvhodnější nemocnice pro případné ošetření v Chartúmu:
Ibn Sina Hospital
317 New Extention
Sudanese Medical Association Hospital, Africa Street
San Francis Maternity Hospital (blízko letiště)
V Chartúmu existuje centralizovaný systém záchranné služby, policie a hasičů - telefonní číslo 111.

CA PLANETA Tel.: 602 718 501, info@ckplaneta.cz